تبلیغات
ایران معماری - اهرام مصر اثری مرموز
اهرام مصر اثری مرموز

اهرام مصر

آرامگاه فراعنه بزرگ اهرام عظیمی بود . بناهای بسیار بزرگی از سنگ که برای نگهداری دائمی پیکر فرعون طراحی شده بودند . این اهرام در جیزه ، منطقه ای خارج از شهر باستانی ممفیس در غرب رود نیل قرار داشتند . این اهرام نه تنها آرامگاه فراعنه ، بلکه نمادی از قدرت عظیم و همیشگی فرعون بود . روند ساختن اهرام خود نشاندهنده این بود که حاکم در تنظیم منابع کشور چقدر با کفایت است . فراعنه سلطنت قدیم اهرام متعددی ساختند به طوری که این دوره را عصر اهرام می نامند.
طی دوره سلطنت قدیم ، معمار اصلی فرعون مسئول طراحی آرامگاه وی بود . یکی از وظایف او این بود که مطمئن شود که مطابق رسوم مصر باستان مدخل ورودی آرامگاه رو به شمال باشد . برای انجام این وظیفه ، معمار از دانش نجوم استفاده می کرد . ابتدا کارگران با خشت گلی دیواری گرد می ساختند تا یک افق مصنوعی به وجود بیاید . هنگام شب دستیار معمار در حالی که در مرکز دایره ایستاده بود ، محلی را که ستاره ای در آسمان طلوع می کرد ، مشخص می نمود . هنگام سحر نیز محل غروب ستاره را مشخص می کرد . سپس از این دو نقطه دو خط به مرکز دایره کشیده می شد و زاویه حاصل بین این دو خط نصف می شد . خط نیمساز زاویه رو به شمال حقیقی بود .
مصری ها ریاضیات را به وجود آوردند تا در ساختن اهرام به انها کمک کند . قبل از اقدام به ساختن اهرام آن ها باید محاسبه می کردند که برای ساخت هرم چه مقدار سنگ لازم است ، دیواره ها باید دقیقا با چه زاویه ای ساخته شوند و  تامین غذای کارگران ، فرعون چه مقدار غذا باید تهیه کند . به این ترتیب آن ها نظام کتابت ارقام را بر اساس عد ده _ شبیه به نظام ده دهی امروزی _ ابداع کردند . همچنین کسر را به وجود آوردند و برای تسهیل شمارش ، جمع و تفریق از تلفیق کسر و عدد صحیح استفاده می کردند . مصری ها فرمول هایی برای اندازه گیری مساحت مربع ، مثلث،  دایره و نیز حجم استوانه ، کره و هرم به دست آوردند .
آرامگاه های فراعنه ابتدایی همگی چهارگوشهای بزرگ و یک طبقه ای بود که از خشت ساخته شده بود و به ان " مصطبه " می گفتند . نخستین هرم برای " زوسر " ( جوسر ) نخستین فرعون مقتدر سلطنت قدیم و بنیانگذار سلسله سوم ساخته شد معمار اعظم فرعون " ایمحوتپ " بر ساخت ان نظارت می کرد . ایمحوتپ برای بقای ساختمان آرامگاه تصمیم گرفت از سنگ به جای آجر گلی استفاده کند . سپس او ساخت یک مصطبه مربعی شکل را آغاز کرد ، سپس به تدریج طبقات کوچک تری روی آن ساخت ، تا هرم پله پله عظیم ساخته شد . ارتفاع این هرم حدود شصت متر بود و نخستین بنای سنگی عظیم در جهان به شمار می رود .
 

StepPyramidOfZoser[1].jpg

با گذشت زمان ، طرح هرمها تغییر یافت و فرمانروایان ساختن هرمهایی با دیواره های صاف را آغاز کردند . هر یک از اهرام یک قاعده مستطیلی شکل و چهار وجه صاف مثلثی داشت که در قله هرم به یکدیگر می رسیدند . نخستین فرمانروایی که چنین هرمی ساخت " سنفرو " ، بینانگذار سلسله چهارم بود . هرم او به مراتب بزرگتر از هرم " زوسر " و " خوفو " ، پسر " سنفرو " بزرگ ترین هرم را در سال 2500 قبل از میلاد ساخت . این هرم را هرم اعظم می نامیدند .

 1420Close20view20of20the20Chefren20pyramid.jpg

هرم اعظم

هنگامی که ساخت هرم اعظم به پایان رسید ، قله ان تقریبا صد و پنجاه متر بالاتر از سطح زمین بود و بیش از سیزده هکتار مساحت داشت . در ساخت هرم اعظم بیش از دو میلیون تخته سنگ به کار رفته بود و هرم توسط کارگران بدون کمک حیوانات ، ابزار تخصصی یا حتی چرخ ساخته شد . بر اساس گفته " ژان فرانسوا شامپو لیون " : " هیچ کس در دنیای کهن و یا دنیای امروزی مثل مصری های باستان درکی این چنین عالی و والا از هنر ساختمان نداشته است . "
مورخان معتقدند که برای ساختن هرم اعظم حدود صد هزار کارگر به مدت بیست سال کار کرده اند . اغلب کسانی که به عنوان کارگر ساختمانی در مصر باستان کار می کردند ، رعایایی بودند که در فصل طغیان نیل که نمی توانستند در مزارع کشت و زرع کنند ، در اهرام کار می کردند . علاوه بر کارگران کاتبان ، نقشه برداران ، نجاران و حجاران نیز در اهرام کار می کردند . از هیچ برده ای برای کار استفاده نمی شد تا بعد ا که فراعنه مصر امپراطوری مصر را به وجود آوردند و اسیران جنگی زیادی با خود آورند .
هنگامی که محل هرم انتخاب می شد ، کارگران برای یافتن و حمل سنگ بسیج می شدند . بعضی از سنگ ها سنگ خارا بود که از " آسوان " ، حدود ششصد کیلو متری جنوب ، آورده می شدند . صنعتگران بسیار ماهر برای شکل دادن تخته سنگهای عظیم الجثه از ابزار ساده مسی و سنگی استفاده می کردند . این کار به حدی دشوار بود که ان ها را به گروه های ساختمانی مختلف از قبیل " گروه شکیبا " و " گروه زورمند " تقسیم می کردند . پس از شکل دادن تخته سنگها ، آن ها را که حدود 2/5 تن وزن داشتند ، روی ارابه های چوبی می گذاشتند و با طناب می بستند . این ارابه ها با مسیری که با الوار فرش شده بود ، به سوی رود نیل کشیده می شد . در ان جا سنگ ها را روی کر جی های خاصی که با شن پر شده بودند ، می گذاشتند و به محل آرامگاه می بردند . در محل آرامگاه سنگها را تخلیه می کردند و روی سطوح شیبدار بزرگ بالا می کشیدند ، این اهرام که از دور در آسمان جلوه گر می شدند ، نماد سلطه فراعنه قدیم بر تمام زندگی دنیوی و اخروی در مصر باستان بود .
فراعنه با حکومت و نیز اعتبار مذهبیشان در مورد اقتصاد و سیاست مصر ، ایین مذهبی مصر و حتی این که کدام یک از مصریان امتیاز سفر زندگی بعد از مرگ را دارند تصمیم گیری می کردند . شاید در هیچ جای دیگری مثل " ممفیس " ، پایتخت مصر در دوره سلطنت قدیم ، نفوذ فراعنه تا این حد نمایان نبوده است .

sunset_2.jpg

 

horus.jpg 

جهان برزخ در آئین مصریان باستان

" جهان برزخ در آئین مصریان باستان بنام " آمنتی " موسوم شده و در زیرزمین خاکی و یا زیر جهان محسوس واقع بوده و این جهان به نامهای سرزمین مغرب ، سرزمین تاریکی ، مکان اسرار آمیز ، سرزمین خدایان ، سرزمین ارواح کرنه فر ، سرزمین سکوت ، سرزمین آیدس یا " هادس " بمعنی مخفی و پنهان خوانده می شد .
آمنتی خانه اوزیریس پانزده دروازه داشت . دروازه ورود موسوم به " روسترا " و دروازه خروج بنام آمه موسوم بود . از لفظ " آمنتی " وقتی دو حرف آخر حذف شود به آمن تبدیل می گردد و آمن یا آمون بمعنی مخفی یکی از نامهای خداوند خورشید می باشد .
در یک کتیبه مصری بر کاغذ پاپیروس که بوسیله لپسوس ترجمه شده از آمنتی چنین توصیف گشته است _ آمنتی سرزمین خواب است . هر کس در این جهان تو قف نماید به غم و اندوه گرفتار می شود .
هیچکس در آمنتی نمی تواند پدر یا مادر خود را بشناسد .  در این جهان خداوندی سکونت دارد ، که این خداوند همه را به سوی خود دعوت می کند و هر کس در برابر خشم وی به هراس افتد و جز اطاعت چاره ای ندارد و بزرگ و کوچک در نظر وی یکسان است . هر کس از این خداوند درخواست و تمنا نماید از ترس و هراس به لرزه می افتد . زیرا وی گوش شنوا ندارد . کسی نمیتواند به درگاه این خداوند تضرع و زاری کند و یا وی را پرستش نماید زیرا هیچ کس را مورد عنایت قرار نمی دهد.                          

مصریان باستان اهرام مصر را ساختند زمانی که فرعون و ملکه یا شهبانو آنان می مرد..فرعون ها به نحوه و شمایل گوناگونی در زیر خاک، به خاک سپرده می شدند و این سنت تا زمان آغاز سلطنت قدیم مصر باستان پا بر جا بود و در زمان سلطنت فرعون ها در دوره سلطنت میانی به پایان رسید و شیوه جدیدی ابداع گشت.

Pyramids of Giza

تا به امروز در حدود هشتاد ( 80 عدد ) از اهرام مصر باستان شناخته شده است، سه تا از این اهرام مصر بزرگترین و بهترینِ آنها هستند. که هر سه مربوط به دوره سلطنت قدیم می باشند. بزرگترین هرم ساخته شده در جزیره یا گیز  و در عهد فرعون خوفو ساخته شد.کهنترین هرم مصر به دست معماری نابغه ایم حوتپ Imhotep برای فرعون زوسر ساخته شد.در کنار این اهرام شگفت انگیز مجسمه بزرگی وجود دارد به نام مجمسه ابوالهل که نگهبان اهرام مصر بوده است. نکته های بسیار شگفت انگیز دیگری نیز از اهرام مصر به دست آمده است که باید آن را مدیون آزمایش های انجام شده بدانیم.

معبدکرنگ:                                                                                      عکس های شگفت انگیز از معبد کرنک در مصر باستان  | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی   عکس های شگفت انگیز از معبد کرنک در مصر باستان  | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی    عکس های شگفت انگیز از معبد کرنک در مصر باستان  | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی  عکس های شگفت انگیز از معبد کرنک در مصر باستان  | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی   عکس های شگفت انگیز از معبد کرنک در مصر باستان  | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی    عکس های شگفت انگیز از معبد کرنک در مصر باستان  | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی                                             

2 نوشته شده توسط ARMIN SOOTOODE در دوشنبه 25 مرداد 1389 و ساعت 02:40 ق.ظ  نظرات